Geactualiseerd Meerjarenplan Olympiajol (ALV 19-3-2022)

...zoals beloofd...

Tijdens de ALV op 19 maart jl. in Heeg heeft het bestuur beloofd het Meerjarenplan voor de klasse op de website te delen, zodat ieder daar kennis van kan nemen en suggesties of commentaar kan delen.

De opzet van het Meerjarenplan en de bijbehorende ‘kernwaarden’ van de klasse bestaat al langer (2014) en is twee jaar geleden door het huidige bestuur nog eens flink onder de loep genomen, aangepast en geactualiseerd.

 

Meerjarenplan ION NL (/content/31474/download/clnt/100996_Olympiajol_Plan_meerjarenplan-_update_tbv_ALV_19_maart_2022.pdf)

 

Ieder jaar passen we de acties en prioriteiten aan op de actualiteit.

Suggesties of commentaar zijn van harte welkom, spreek een van de bestuursleden er op aan of deel het per mail (fedde.sonnema@planet.nl).

 

We wensen ieder een goede start van het nieuwe seizoen toe!

Jeroen Mickers, Siep Schukken, Max Visser, Michiel Eijsink en Fedde Sonnema

download download