Wintercup IOU 13 maart 2022

...aanvullende informatie...

Zondag 13 maart wordt op de Ertveldplas in den Bosch vanuit de Watersportvereniging De Viking de winter-wedstrijd, meetellend voor de Wintercup IOU, gevaren.

Voor degene die mee doen:

- tussen 10 en 11 uur bevestigen inschrijving

- palaver 11.00 uur

- Vanaf 12 uur eerste start (er zijn ook andere klassen die starten. De Olympiajollen starten meestal als         laatste klasse)

- Na de finish van de eerste wedstrijd zo spoedig mogelijk de start van de tweede wedstrijd (de volgorde       kan anders zijn dan bij de eerste start)

- Prijsuitreiking rond 16 uur met een warme hap.

 

Er wordt gevaren met een baan om vaste boeien. Het aantal te varen rondjes wordt aangegeven met zwarte bollen bij de starttoren. De finish mag alleen door finishende schepen worden doorvaren.

Vloot Zuid Vloot Zuid