Contactpersonen ONK 2021

Organisatie, accomodatie

Contactpersonen:

Organisatie namens vloot Friesland: Reinout Plaatje 

Wedstrijdleiding: Piet van der Zwaag

Juryvoorzitter: Peter. Nannenberg

Resultaatverwerking: Barbara Schreuder

Metingen: Toon Neijman

Locatie Balk: Badmeester Keimpe

 

contactuscolorful contactuscolorful