Inschrijven voor Voor-Niwa en Niwa

.-.inschrijving vrijdag geopend...

Beste zeilers, Beste O-jol club,

Het bestuur heeft in onderling overleg met verschillende klassenorganisaties besloten om dit jaar Voor-Niwa en Niwa te organiseren. Dit zonder walprogramma of diner op zaterdagavond, met in acht neming van de huidige overheidsmaatregelen. Traditioneel is de Voor-Niwa en Niwa een open club weekend. Iedereen wil graag veilig zeilen maar er is beperkte keus waar we dit jaar terecht kunnen.

Als vereniging denken wij een goede kans te kunnen maken met o.a. een halve Kaag week, Loosdrecht op een lager pitje en Sneekweek die niet doorgaat. Voor-Niwa vindt plaats op 24 en 25 juli (2 dagen). De Niwa staat in de kalender op 14 en 15 augustus (2 dagen).

U mag ook natuurlijk 1 dag meedoen, inschrijven kan op de website van Noord-Zuid Nieuwkoop: link naar inschrijven (http://www.noordzuidnieuwkoop.nl) Noord-Zuid Nieuwkoop wil op deze manier in dit gat springen en de klassen (O-jol, 12-Voetsjol. Sharpie en 16m2) met Nieuwkoop perspectief te bieden voor een mooi en gezellig weekend wedstrijdzeilen.

Met de Voor-Niwa en de Niwa hebben wij als club 2 mooie weekenden in handen en zou toch super zijn als wij u als O-jol zeiler ook kunnen verwelkomen.

 

Met vriendelijke groeten,

Otto Groen Voorzitter Noord-Zuid Nieuwkoop

3891670_974384 3891670_974384