Lid van Oranje Nassau, Ale Bok

...zeer verdiend...

Burgemeester De Vries heeft alle gedecoreerden vrijdagmorgen 24 april telefonisch op de hoogte gebracht dat “het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde”.

De heer Ale Sybrand Bok uit IJsbrechtum, 62 jaar

De heer Bok is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Aanvullende informatie:

– Is vanaf 2006 secretaris van Sneek Promotion en bestuurslid Handel en Industrie Sneek (HIS);

– was van 2010 t/m 2013 bestuurslid van Stichting de Sneker Pan, het skûtsje van Sneek;

– Is vanaf 2010 betrokken bij de Stichting Elektrysk Farre Fryslân (SEEF);

– Is vanaf 2012 bestuurslid/voorzitter van de Stichting Vrienden Sneekweek;

– Is vanaf 2013 lid van de club van 100 t.b.v. het Skûtsje van de Sneker Pan;

– Is vanaf 2015 medeorganisator van het Slotconcert (tijdens de Sneekweek) in de grachten van Sneek;

– Is vanaf 2015 voorzitter en de drijvende kracht achter de organisatie van de Samenloop voor Hoop in Sneek;

– Was in 2017/2018 betrokken bij het 11-Fountainsproject in Sneek;

– Was in 2017/2018/2019 betrokken bij de voorbereidingen van de doortocht in Sneek van 11stedenzwemmer Maarten v.d. Weijden.

on_lid on_lid
81913E14-9EF5-4638-8965-9C716E6FAA9E 81913E14-9EF5-4638-8965-9C716E6FAA9E