Oliebollen 2019

Kijk vrijdagmiddag 15 nov. op ZZ-site i.v.m. doorgang wedstrijden i.v.m. het weer!

Uitnodiging tot deelname aan de oliebollenwedstrijd voor alle klassen op zaterdag 16 en zondag 17 november op het Zuidlaardermeer.

Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd is in de Regels voor Wedstrijdzeilen en de lokale wedstrijdbepalingen van ZZ en de klassenvoorschriften.

Dit wedstrijdweekend is tevens de start van de Magic Marine Wintercompetie.

 

Deelnamerecht en inschrijving

De volgende beperking op het aantal boten is als volgt:

Minimumaantal deelnemers voor een klasse is vijf.

Sluitingsdatum inschrijving 16 november 2019

 

Het inschrijfgeld

Volwassen tweemansboot       € 25,00 per boot;

Volwassen eenmansboot        € 20,00 per boot;

Jeugd tweemansboot               € 15,00, per boot;

Jeugd eenmansboot                      

 

Programma

Er wordt gestreefd naar 4 starts. Zaterdag is er om 10.30 uur een kort palaver.

Aanvang 1e wedstrijd op zaterdag is om 11.30 uur. Aanvang 2e start wordt op het mededelingen bord bekend gemaakt.

Aanvang 1e start Zondag 10.30 uur.

Zo spoedig mogelijk na de laatste wedstrijd vindt de prijsuitreiking plaats.

Tussen de 1ste en de 2de wedstrijd wordt iedere deelnemer op gratis soep onthaald.

Na afloop van de 2de wedstrijd op zaterdag bestaat de gelegenheid voor een gezellig babbeltje onder genot van een drankje en een hapje.

Zondag zullen alle deelnemers na afloop van de laatste wedstrijd op gratis oliebollen worden getrakteerd.

 

Registratie- en wedstrijdschema

Ingeschreven boten moeten zich op Zaterdag tussen 9.00 en 10.00 melden bij het inschrijfbureau in het clubhuis van ZZ.

 

Te water laten van de boten

U kunt uw boot via de hellingbaan op het terrein van ZZ gratis te water laten. Tevens beschikt ZZ voor kielboten een takel. Voor deelnemers aan het evenement kan hier gratis gebruik van worden gemaakt.

 

Verblijf

Op het terrein van ZZ kan er door deelnemers gekampeerd worden.

ZZ beschikt over kleedkamers met douches en toiletten.

 

Verantwoordelijkheid

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan dit evenement.

ZZ, de klassenorganisatie en alle medewerkers aan dit evenement sluiten elke vorm van aansprakelijkheid voor schade (van welke aard dan ook) volledig uit.

 

Akkoordverklaring

Door aanmelding voor dit evenement verklaart men zich akkoord met bovenstaande.

 

Aanmelden via de site van ZZ (dus niet op Ojol site)

Link naar inschrijven (https://www.zvzuidlaardermeer.nl/oliebollen-wedstrijden/)

image001 image001