Corona en onze wedstrijdkalender 2020: glas half vol of half leeg...

Wordt je blij van duidelijkheid?

De Corona stippen op de horizon zijn gezet. Er ontstaat een routekaart, op voorwaarde dat er geen tegenslagen komen, waarmee zicht wordt gegeven op de terugkeer naar een ’normaal’ bestaan.

De kabinetsmededelingen van 6 mei geven ook meer duidelijkheid voor onze belangrijkste (bij)zaak van het leven: wedstrijdzeilen. Het lijkt nu zekerheid dat tot eind augustus helemaal geen wedstrijden gevaren kunnen worden. 

Wel trainen want we varen ten slotte in een eenmans boot. Ervoor en erna blijven de 1,5 meter regels gelden. Ook blijven de sportkantines en toilet gebouwen gesloten. 

Het is nog een lange zit. Maar onze EURO en ONK lijken niet enkel de belangrijkste wedstrijden in 2020 maar hopelijk ook de eersten die dit seizoen gevaren kunnen worden! Hoe verzin je dit!

Dus, zeg het maar: is het glas half vol of half leeg? Want het lijkt, zonder tegenslagen, toch dit jaar op gang te gaan komen.

Als IOU NED zullen we ons ook beraden op het verloop van de wedstrijdkalender vanaf 1 september mochten we inderdaad weer van start kunnen gaan. Op de ALV en via deze site zult U daar ongetwijfeld meer over gaan horen en lezen. 

Het Watersportverbond is alert en heeft een nuttige overzicht en een commentaar geschreven voor watersporters en wedstrijdzeilers. Lees het zeker even: er staat alles wat nu bekend is in. Als zeiler en WSV organisator moet je dit willen weten.

Watersportverbond: actuele gevolgen voor de watersport (https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/coronavirus/actuele-gevolgen-voor-watersport/gevolgen-coronavirus-voor-verenigingen-en-watersportactiviteiten)

Blij met versoepeling maar vragen resteren.... (https://www.watersportverbond.nl/nieuws/watersportverbond-blij-met-versoepeling-coronamaatregelen-maar-heeft-ook-vragen)

NL Vlag NL Vlag
afgelast2 afgelast2
Olympiajol logo Olympiajol logo