Corona bericht Watersportverbond

Neem je rol....

Beste ,
 

Op 22 april heeft de Nederlandse regering bekendgemaakt dat de maatregelen rondom het coronavirus opnieuw worden verlengd tot 19 mei en alle evenementen en bijeenkomsten met een vergunning- en meldingsplicht tot 1 september worden verboden. Dit heeft als gevolg dat er voorlopig niet kan worden gestart met het varen van wedstrijden. 

De coronacrisis en bijbehorende maatregelen hebben gevolgen voor ons allemaal. Ook de economische impact is erg groot. Je kan het je wellicht voorstellen dat, indien er als gevolg van het coronavirus geen licenties worden gekocht omdat men geen wedstrijden zeilt dit jaar, het voortbestaan van de ondersteuning van de wedstrijdsport door het Watersportverbond in het gedrang komt. De aankoop van een wedstrijdlicentie houdt namelijk deze ondersteuning in stand en financieel gezond.

Om die reden vragen wij alle leden die in het verleden in het bezit zijn geweest van een licentie, deze ook voor dit seizoen aan te schaffen. Hiermee kunnen wij blijven zorgen voor:

Regelgeving (regels van de wedstrijd, regels omtrent disciplines en klassen en protest en hoger beroepsmogelijkheden)

Goed opgeleide wedstrijdofficials, trainers, instructeurs en vrijwilligers

Communicatie en coördinatie, nodig om verenigingen, klassen, officials en sporters elkaar te laten bereiken (denk hierbij aan de informatievoorziening via website en social media, de wedstrijdkalender en de -internationale- vertegenwoordiging bij overkoepelende organisaties).

Jouw steun bij stimuleren verkoop licenties
Graag vragen wij ook jouw steun bij het stimuleren van jouw achterban om hun licenties voor dit jaar aan te schaffen, ondanks de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Het is goed daarbij extra nadruk te leggen op het feit dat de licentie niet automatisch meer wordt verlengd. Ieder lid moet dus actief een nieuwe licentie aanschaffen. 

Heb je nog vragen over de wedstrijdlicenties of aanverwante zaken, neem dan contact met ons op via wedstrijdsport@watersportverbond.nl (mailto:wedstrijdsport@watersportverbond.nl)

Graag danken wij je voor je steun in deze bijzondere tijden. Wij hopen dat we elkaar snel op het water zien en we de competitie in volle (nieuwe) glorie kunnen hervatten!


Met sportieve groet,


Peter Burggraaff, Bestuurslid wedstrijdsport Watersportverbond
Max Blom, Platform Zeilen Watersportverbond
Arend van Bergeijk, Manager afdeling wedstrijdsport Watersportverbond

09FE8EEA-1139-4B2F-9AA3-5C2DEADB18E5 09FE8EEA-1139-4B2F-9AA3-5C2DEADB18E5
12663EA8-64ED-4EE9-BE25-DA45AE4C431D 12663EA8-64ED-4EE9-BE25-DA45AE4C431D
6164E028-B971-46EC-B42D-237447904348 6164E028-B971-46EC-B42D-237447904348
16DE181A-2A7B-4980-8028-3DAB14E4E9C8 16DE181A-2A7B-4980-8028-3DAB14E4E9C8
7D600E37-835A-4603-8AFF-939E40F898E2 7D600E37-835A-4603-8AFF-939E40F898E2
138C51F6-8255-4278-9C8C-9DE3CAA9B08C 138C51F6-8255-4278-9C8C-9DE3CAA9B08C