Geen wedstrijden tot 1 juni, helaas ....

Jammer, jammer maar nodig..

Na het kabinetsbesluit om tot 1 juni geen groepsactiviteiten toe te staan is het duidelijk dat wij tot dan geen wedstrijd series meer kunnen varen. 
 

Hoewel niet alle wedstrijden formeel zijn afgezegd rest de Race Committee’s geen andere keuze. Onze Olympiajol wedstrijdkalender staat tot 1 juni dan ook vermeld als afgelast.

Mocht er verandering in de situatie komen of wellicht alternatieve data worden besloten dan zullen we dat hier op deze site direct proberen te vermelden.

Tot na 1 juni en; stay safe!
————————————————————————————————————-

De KWS heeft besloten, zie hieronder het bericht van hun website, om hun verenigingsactiviteiten tot 1 mei af te gelasten. Dus geen openingswedstrijden zoals die op onze Olympiajol wedstrijdkalender 2020 staan.

 

We proberen hier zo goed mogelijk de stand van zaken met betrekking tot Corona en onze wedstrijdkalender bij te houden dus blijf zo nu en dan kijken...

 

Beste zeilers,

 

We zijn in een hele bijzondere tijd aangekomen met heel veel onzekerheden waar het sociale leven en vrijetijdsbesteding drastisch is veranderd door het coronavirus. Op 7 maart hadden we onze ledenvergadering en werden de eerste maatregelen afgekondigd en realiseerden we ons nog niet dat we aan de start stonden van een ingrijpende crisis. Normaliter waren we nu druk geweest met de voorbereidingen van het watersportseizoen op het Starteiland.


Reeds eerder berichten wij dat als gevolg van de Coronacrisis in opvolging van advies van de Nederlandse regering, RIVM en NOC NSF we alle activiteiten van onze vereniging hebben afgelast tot 1 april a.s. Inmiddels zijn er verscherpte maatregelen afgekondigd waarbij in ieder geval tot en met 6 april a.s. scholen en horecagelegenheden en sportclubs hun deuren moeten sluiten. Het Coronavirus ontwikkelt zich snel en de verwachting is dat we het virus niet op korte termijn onder controle hebben. 

Het bestuur heeft dan ook besloten om alle activiteiten van de vereniging tot 1 mei a.s. af te gelasten. Dit betekent dat het paasevenement en de openingswedstrijden niet zullen worden georganiseerd en er ook geen trainingen zullen plaatsvinden vanuit ons trainingscentrum.

 

Wij moeten nu samen als samenleving onze verantwoording nemen en ons strikt houden aan door de overheid afgekondigde maatregelen zodat we hopelijk in de loop van mei het sociale leven langzaam kunnen hervatten. Gezondheid van iedereen staat nu op nummer één!!!

Laten we goed op elkaar passen en dat we straks weer extra kunnen genieten van onze vrijetijdsbesteding. Wij wensen u vooral veel gezondheid toe en houden u uiteraard op de hoogte de komende tijd.


Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een e-mail naar: bestuur@kws-sneek.nl


Bestuur en secties Koninklijke Watersportvereniging Sneek

---------------------------------------------------------------------

Zie hieronder de mail die wij ontvingen van de organisatoren van de Paashaaswedstrijden op Reeuwijk. Het is onze klassieke seizoensopening maar dat zit er dit jaar dus, begrijpelijkerwijs, niet in.

 

Beste zeilers,

 

Op de website staat de Paashaaswedstrijden op de site van jullie klasse organisatie, dat is mooi maar, de Paashaaswedstrijden op 11 en 12 april hebben we afgelast i.v.m. de ontwikkelingen rond de Coronavirus epidemie.

De Goudse Zeilweek gaat vooralsnog wel door, hopen we.

 

Vriendelijke groet,

Chris ten Hoopen

7D89FFE0-CD3C-486F-BE37-F49F9FE26B5F 7D89FFE0-CD3C-486F-BE37-F49F9FE26B5F
F62F32E8-EB26-454B-A0E8-3A897CCC5CC4 F62F32E8-EB26-454B-A0E8-3A897CCC5CC4
9E11A062-C2C9-46F1-B32E-0CAE33A5A065 9E11A062-C2C9-46F1-B32E-0CAE33A5A065
DA89FA1F-F546-4EF5-8C4B-7F8AC64285A3 DA89FA1F-F546-4EF5-8C4B-7F8AC64285A3
147E1DC3-5929-41A2-80ED-A8F853C4500A 147E1DC3-5929-41A2-80ED-A8F853C4500A
D2A28D3B-6AC1-488C-84A0-AE0D5E33E292 D2A28D3B-6AC1-488C-84A0-AE0D5E33E292