Zeilbond en Watersportverbond bundelen hun krachten

Max Blom kan 'de schoten aantrekken"

Vier jaar geleden zijn wij als Olympiajol zeilers, tijdens de WOW in Katwijk bij onze hoofdsponsor Magic Marine, bij gepraat over het initiatief van Max Blom tot oprichting van de Zeilbond. Max, als betrokken en gepassioneerd wedstrijdzeiler beschreef de breed levende onvrede binnen het Watersportverbond m.b.t. het beleid inzake wedstrijdzeilen. En gaf aan dat het echt tijd werd om actie te nemen. Dit omdat wedstrijdzeilen, en zeker de breedtesport, binnen het Watersportverbond een ondergeschoven kindje was. Het belang en de aandacht voor Klasseorganisaties en actieve wedstrijdzeilers moest worden versterkt. 

Er volgde, tot in de pers, een stevig discussie over de beste route voorwaarts en de rol van het Watersportverbond hierin (Google maar eens op deze onderwerpen). Er was veel debat, beweging maar het was weinig zichtbaar voor de niet direct betrokkenen.  Vorig jaar zag het Watersportverbond nog offcieel af van samenwerking met de Zeilbond. Menig zeiler ervoer dan ook lange tijd een windstilte over dit onderwerp.

Maar, zoals nu blijkt, dat was meer het ’oog van de storm’. Want de afgelopen weken, en matig gecommuniceerd vanuit het Watersportverbond kwamen nieuwe plannen naar buiten omtrent meetcertificaten, wedstrijdlicenties ed. De definieve status hiervan is op dit moment nog niet bekend. Hierover later meer. Er ontstond hierover dan ook flink wat onvrede. En, hoewel niet duidelijk is of het er direct verband mee houd, verscheen vandaag (2 december 2019) onderstaande mededeling van het Watersportverbond in de publiciteit. 

Wat het allemaal gaat inhouden en wat wij als wedstrijdzeilers en klasse organisaties als de IOU hiervan gaan ervaren is nu nog onbekend. Maar duidelijk is dat IOU lid van verdienste Max Blom de helmstok en de grootschoot inzake de Wedstrijdzaken binnen het Watersportverbond in handen heeft gekregen. De weg ligt nu open om kritiek om te zetten in nieuw beleid. Vorige maand sprak Max tijdens het Zeiler van het Jaar Gala het IOU bestuur al enigs bij maar nu is dan de kogel definitief door de kerk. 

We gaan het volgen!!

PERSBERICHT WATERSPORTVERBOND

”Na constructieve gesprekken tussen de Zeilbond i.o. en het Watersportverbond komt het per direct, in het belang van de zeilsport, tot een krachtenbundeling. Het vernieuwde platform zeilen van het Watersportverbond geeft invulling aan de samenwerking en Max Blom, initiatiefnemer van de Zeilbond i.o., zal daarin een leidende rol gaan spelen.

”We delen zorgen, wensen en hebben plannen rond onder andere jeugd- en wedstrijdzeilen. Max Blom beschikt over veel ervaring en een groot netwerk en dat is een directe versterking”, aldus voorzitter Harry Wagemakers van het Watersportverbond. 
Blom weet wat hij kan toevoegen en past de eerder gekozen koers graag aan in het belang van de sport: ”Het komt nu aan op de mensen, de communicatie, de toon en de wijze van uitvoer, de tijd van langer wachten is voorbij. Wellicht kwam het ‘Zeilbond-initiatief’ te vroeg, maar is iedereen ondertussen wel doordrongen van de noodzaak en het plan, het einddoel blijft leidend terwijl de gevoerde gesprekken met het Watersportverbond mij nu voldoende vertrouwen geven om het doel langs deze weg te bereiken.” 
 
Blom zet dus een punt achter de Zeilbond i.o.. Het Watersportverbond maakt momenteel werk van de instelling van vier platforms: Motorboot, Kano, Boardsports en dus Zeilen. Het door Max Blom gestarte Nationaal Platform Jeugdzeilen gaat integraal deel uitmaken van het vernieuwde platform zeilen. De platforms vormen bij uitstek de plek voor het actieve contact met, en de inspraak van aangesloten verenigingen. Het is de bedoeling dat ook andere relevante stakeholders toegang krijgen tot het platform. Voor wedstrijdzeilen kan hierbij gedacht worden aan klassenorganisaties en evenement- en wedstrijdorganisatoren.
 
Het platform zal naast Blom uit nog meer vrijwilligers bestaan met zeker ook een versterking gericht op recreatief zeilen. Peter Burggraaff is bestuurlijk verantwoordelijk voor het platform zeilen en kijkt uit naar de samenwerking met Max Blom:  “Max Blom en ik delen dezelfde passie voor zeilen. Er moet veel gebeuren om de wedstrijdzeilers en verenigingen in Nederland zo goed mogelijk te ondersteunen zodat zeilen leuk, eerlijk, betaalbaar en laagdrempelig is en blijft.”
 
Topzeilen blijft met ‘TeamNL Zeilen’ zelfstandig opereren onder de vlag van het Watersportverbond. Talentontwikkeling vormt een uitdagend thema op het snijvlak van wedstrijd- en topzeilen. Het Watersportverbond en Blom overleggen ook over de toekomstige Nederlandse vertegenwoordiging bij World Sailing.
 
Het platform gaat nauw samenwerken met de werkorganisatie. Directeur Arno van Gerven kijkt alvast vooruit: ”Het is belangrijk dat het platform zeilen de afstand naar onze verenigingen en bijvoorbeeld klassenorganisaties verkleint en de betrokkenheid vergroot. Dat hebben we nodig. Het zal best eens spannend worden, dat is alleen maar goed. Het gaat ook echt ergens om en samen komen we er uit.”

Max Blom Max Blom
MM Wintercup MM Wintercup
Watersportverbond logo Watersportverbond logo
Zeilbond Zeilbond