Toelichting en kort verslag van de benoeming van Hans de Vries tot ‘lid van verdienste’

Door Fedde Sonnema

Ondertussen hebben jullie het dankwoord van Hans bij van zijn benoeming tot ‘lid van verdienste’ al kunnen lezen. In dit artikel geven we nog een toelichting en een kort verslag van deze bijzondere gebeurtenis.

 

Op 9 mei ontving het secretariaat een schrijven van Klaas Molenaar, mede namens 5 andere IOU leden, waar in Hans de Vries werd voorgedragen tot ‘lid van verdienste’ van de IOU-NED. Het bestuur heeft als reactie hierop de volgende acties genomen:

We hebben geverifieerd of de voordracht ook buiten initiatiefnemers breed wordt gedragen. Dat bleek alleszins het geval en het bestuur ondersteunde de voordracht dan ook van harte.

Het Open Vlaams Kampioenschap op 20 en 21 mei aan het Zilvermeer in België, tegenwoordig het thuiswater van Hans, was de gelegenheid om de voordracht te behandelen en Hans te ‘eren’. Daarom werd op korte termijn, maar met inachtneming van de minimale periode van 7 dagen, een ALV uitgeschreven. De statuten schrijven namelijk voor dat een benoeming tot ‘lid van verdienste’ uitsluitend in een ALV kan plaatsvinden op basis van een stemming met minimaal 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

De motivatie voor de voordracht, op basis van het schrijven van Klaas c.s. en de informatie die het bestuur verder ontving, was (samengevat):

Secretaris in de periode van heropbouw van de klasse, waarbij Hans deze rol in woord en geschreven tekst op charmante en eigen wijze vorm gaf;

Hans en Cora waren initiatiefnemers en dragers van vele ranglijst wedstrijden in Eernewoude; evenementen waarover deelnemers nog steeds met zichtbaar genoegen spreken (ontvangst, prijzen en persoonlijk woord voor ieder, welkom voor nieuwe zeilers, ..)

Hans is steeds betrokken gebleven bij de vereniging, toonde daarbij veel interesse voor de activiteiten en hij heeft de vereniging financieel ondersteund, onder andere voor dit evenement, maar ook breder (aanleiding om de promoboten van de vereniging de naam ‘Cora de Vries’ te geven);

Het enthousiasme en de gedrevenheid om dit evenement, samen met het team van vloot Zuid en Theo Meus, van de grond te krijgen.

Theo Meus voorzag deze motivatie van een persoonlijke en emotionele noot.

 

De vergadering besloot vervolgens unaniem tot benoeming van Hans de Vries tot ‘líd van verdienste’. Theo Meus overhandigde Hans namens de vereniging een bos bloemen. Hans aanvaardde de benoeming, gaf aan dat hij verrast en blij was en sprak een kort woord van dank uit.

iou-logo iou-logo